Pogrzeb z otwartą trumną – jak wygląda?

Jeśli rodzina chce pożegnać zmarłego przy otwartej trumnie, powinna zrobić to w domu pogrzebowym. Podczas pogrzebu trumna powinna pozostać zamknięta. Przenoszenie i przewożenie otwartej trumny jest prawnie zakazane.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2126) zabrania przenoszenia i przewożenia zwłok w otwartych trumnach. Ten sam akt prawny precyzuje, gdzie ludzkie szczątki mogą być grzebane. Jedyne dozwolone miejsca to groby ziemne, murowane oraz kolumbaria, czyli specjalne grobowce na urny. Ustawodawca zastrzega, że wymienione miejsca mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach (Art. 12.1. wspomnianej ustawy). Poza tymi miejscami, otwarta trumna podczas ceremonii jest zabroniona.

Otwarta trumna w tradycji i współcześnie

Jeszcze trzy, a nawet dwie dekady temu otwarta trumna na pogrzebie nie szokowała, dziś odchodzi się od tej tradycji. Zmianę zwyczajów wymusza też prawo, wedle którego raz zamkniętej trumny nie wolno otwierać. Dawniej często przywożono ciało do domu zmarłego – przeważnie na wsiach – lub do kaplicy cmentarnej i tam urządzano nabożeństwo różańcowe przy otwartej trumnie. Współcześnie przybyłych na pogrzeb otwarta trumna zaskakuje, tym bardziej że jest to postępowanie niezgodne z prawem.

 

Otwarta trumna na pogrzebie Abrahama Lincolna
Otwarta trumna na pogrzebie Abrahama Lincolna

 

Ostatnie pożegnanie rodziny ze zmarłym przy otwartej trumnie może odbyć się w zakładzie pogrzebowym przed zamontowaniem wieka. Dobre domy pogrzebowe oprócz chłodni mają także kaplice, w których do czasu transportu na miejsce ceremonii pogrzebowej można przechowywać otwartą trumnę. To dla najbliższych bardzo dogodna okoliczność do pożegnania ze zmarłym oraz do odprawienia nabożeństwa różańcowego. Zakład pogrzebowy dokłada starań, by jak najlepiej przygotować ciało do pochówku, dlatego niekiedy w kaplicy przy domu pogrzebowym wystawia się także zwłoki zmarłych w wypadkach lub innych tragicznych okolicznościach.

Otwarta trumna na pogrzebie – prawo kontra zwyczaje

Mimo że otwieranie trumny jest zabronione, nadal takie incydenty zdarzają się w kościołach czy nawet na cmentarzach, gdy rodzina wyraża życzenie zobaczenia zmarłego po raz ostatni właśnie w tych miejscach. Niekiedy na otwarcie trumny na cmentarzu nie godzi się kapłan lub inna osoba prowadząca ceremonię złożenia szczątków do grobu. Dlatego warto pożegnać zmarłego w odpowiednim na to czasie, na spokojnie i w skupieniu, korzystając z okazji tworzonej przez zakłady pogrzebowe posiadające własne kaplice.

Względy sanitarne a otwarta trumna

Jeśli stwierdzono, że zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, obowiązuje absolutny zakaz otwierania trumny, a pochówek powinien odbyć się w ciągu 24 godzin od śmierci. Transport trumny z ciałem osoby zmarłej na chorobę zakaźną także jest uwzględniony w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

SaveSave

SaveSave