Pochówek dziecka martwo urodzonego

Śmierć i pogrzeb dziecka to dla rodziców niezwykle bolesne doświadczenie, bez względu na to czy miało ono kilka lub więcej lat, czy urodziło się martwe bądź zmarło w łonie matki. Ból zawsze jest dojmujący, dlatego tak ważne jest odpowiednie pożegnanie się z dzieckiem podczas pogrzebu. Obecnie pochówek płodu w kościele katolickim jest jak najbardziej możliwy, jednak podczas obrzędu nie odprawia się mszy pogrzebowej.

JAK ZORGANIZOWAĆ POCHÓWEK PŁODU PORONIONEGO?

Pochówek dziecka martwo urodzonego, nazywany także pokropkiem, wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów. Zgodnie z obwiązującymi przepisami prawo do pokropku dziecka mają rodzice dzieci, które zmarły w łonach matek lub urodziły się martwe i to bez względu na to, na jakim etapie była ciąża.

W ciągu 48 godzin od stwierdzenia zgonu rodzice mogą wystąpić do szpitala o wydanie zwłok oraz karty zgonu i pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Z tymi dokumentami należy udać się do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni. Niezbędne jest wypełnienie wszystkich rubryk, łącznie z wagą i płcią dziecka. W przypadku poronień wczesnych, kiedy nie można jeszcze określić płci dziecka można zastosować procedurę uprawdopodobnienia płci, czyli uznania płci dziecka na podstawie uczuć matki. Inną możliwością jest wykonanie płatnych badań genetycznych. W urzędzie stanu cywilnego od ręki wystawiany jest skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją i martwym urodzeniu. W przypadku dzieci martwo urodzonych i poronionych nie jest wystawiany akt zgonu. Sporządza się go wtedy, gdy dziecko urodziło się żywe i zmarło dopiero po jakimś czasie.

Na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka matka otrzymuje zasiłek macierzyński i może skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Ponadto rodzicom należy się zasiłek pogrzebowy. Do jego otrzymania niezbędne są oryginały dokumentów potwierdzających koszt pogrzebu dziecka nienarodzonego oraz skrócony odpis atu rodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym. Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy rodzice mają rok od śmierci dziecka. W przypadku gdy lekarz w szpitalu nie wyda pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka a jedynie kartę zgonu do celów pochówkowych, matka nie otrzyma urlopu ani zasiłku macierzyńskiego, nie będzie się też należał zasiłek pogrzebowy.

JAK WYGLĄDA POCHÓWEK NIENARODZONEGO DZIECKA W KOŚCIELE KATOLICKIM?

Jak wygląda pochówek nienarodzonego dziecka? Warto wiedzieć, że kościół katolicki nie stwarza żadnych przeszkód w pochówku dzieci nienarodzonych. Nie ma przy tym znaczenia, na jakim etapie ciąży dziecko zmarło. Zaleca się przy tym, aby pogrzebu dziecka martwo urodzonego nie nazywać pokropkiem, ponieważ zgodnie z odnowionymi obrzędami pogrzebu, pochówek takiego dziecka nie polega tylko na pokropieniu trumny wodą święconą, ale jest całą ceremonią. Zgodnie z obowiązującymi obrzędami pogrzebu taki pochówek może mieć trzy stacje – w domu, w kościele oraz przy grobie. Co ważne, dla dziecka nie odprawia się mszy pogrzebowej, ponieważ zgodnie z nauką kościoła nie zdążyło ono popełnić grzechów, które wymagałyby takiej formy mszy. Msza odprawiana jest więc za rodziców, a kapłan ubrany jest w szatę białą zamiast fioletowej.

Pochówek płodu w kościele katolickim jest możliwa pomimo tego, że dziecko nie zostało ochrzczone. W tym przypadku prośbę rodziców o pochówek traktuje się jak pragnienie chrztu dla dziecka. Obrzęd pogrzebu dziecka nienarodzonego może odbyć się zarówno formie z trzema stacjami, jak i z dwoma lub z jedną. Bez względu na to, ile stacji będzie miał pochówek nienarodzonego dziecka, zawsze odprawiane są wszystkie związane z nim obrzędy. Podczas pogrzebu czytane są specjalne teksty, których celem jest przede wszystkim pocieszenie rodziców.