Odprawa pośmiertna po zmarłej osobie – kiedy należy się spadkobiercom?

W przypadku, gdy osoba zmarła była aktywna zawodowo dział księgowości dawnego miejsca zatrudnienia jest zobowiązany wypłacić spadkobiercom należną kwotę odprawy pośmiertnej. Zależnie od stażu pracy odprawa pośmiertna będzie równoważna:

  1. jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, w przypadku pracy poniżej 10 lat u danego pracodawcy
  2. trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, w przypadku pracy co najmniej 10 lat u danego pracodawcy
  3. sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu, w przypadku pracy powyżej 15 lat u danego pracodawcy

Oprócz odprawy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaległe wynagrodzenie oraz ekwiwalent urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji o tym kiedy dokładnie przysługuje rodzinie odprawa pośmiertna i na jakich warunkach znajdziesz tutaj.