Obrzęd pogrzebu małego dziecka

Śmierć dziecka, zwłaszcza małego, jest dla rodziców niezwykle bolesnym doświadczeniem. Z tego właśnie względu bardzo ważne jest to, aby pogrzeb dziecka został zorganizowany w taki sposób, aby ulżyć im w bólu. Obrzęd pogrzebu małego dziecka jest uzależniony przede wszystkim od tego czy było ono ochrzczone czy nie, a także od wieku dziecka.

JAK WYGLĄDA POGRZEB DZIECKA OCHRZCZONEGO I NIEOCHRZCZONEGO?

Dziecko może być pochowane w obrządku katolickim bez względu na to czy zostało ono wcześniej ochrzczone. Dotyczy to dzieci w każdym wieku, także tych, które zmarły w łonie matki. Istnieje więc możliwość zorganizowania pogrzebu dla dziecka, które odeszło jeszcze przed porodem, np. w wyniku poronienia.

Zgodnie z kościelnymi normami prawnymi małym dzieckiem jest dziecko, które „nie doszło do używania rozumu”, czy nie skończyło 7 lat. Bardzo istotne jest to, że takie dziecko nie przystąpiło jeszcze do sakramentu pokuty, ale po chrzcie może przystąpić do sakramentu chorych, komunii świętej lub bierzmowania. Wówczas jest to uwzględniane w odmawianych podczas pogrzebu modlitwach. Dla dzieci, które ukończyły 7 lat lub więcej odprawiany jest obrzęd „za zmarłych w młodym wieku”.

Obrzęd pogrzebu małego dziecka jest dokładnie określony w książce „Obrzędy pogrzebu”, którą posiadają wszyscy księża. Jedyną różnicą w trakcie pogrzebu dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego są wygłaszane modlitwy:

  • dla dziecka ochrzczonego są one pełne wiary, że przebywa ono w Niebie. Obejmują one również podziękowanie za dar życia oraz chrztu. Pojawiają się również modlitwy za najbliższych zmarłego dziecka. Pokropienie trumny dziecka wodą święconą ma na celu przypomnienie o otrzymanym chrzcie,
  • dla dziecka nieochrzczonego wspominane jest przede wszystkim to, że rodzice pragnęli chrzcić dziecko, ale nie zdążyli tego zrobić. Modlitwą obejmowani są także rodzice i bliscy zmarłego dziecka. Trumna dziecka zostaje pokropiona wodą święconą, która symbolizuje pragnienie chrztu.

W obrządku katolickim przed pogrzebem odprawiana jest także msza. W przypadku małych dzieci kapłan ubrany jest na biało, co symbolizuje niewinność. Podczas mszy pogrzebowej dzieci starszych kapłan ma szatę fioletową.

JAK ZORGANIZOWAĆ POGRZEB DZIECKA?

Zorganizowanie pogrzebu dziecka przebiega podobnie jak w przypadku osoby dorosłej. Jest to bardzo trudny czas dla rodziców, dlatego przygotowaniem wszystkiego zajmują się zakłady pogrzebowe. Często zajmują się one również zamówieniem mszy czy kwiatów. Jednak, aby możliwe było zorganizowanie pochówku, należy posiadać odpowiednie dokumenty, czyli:

  • kartę zgonu – jest ona wystawiana przez lekarza, który opiekował się dzieckiem w ciągu 30 dni przed śmiercią. W przypadku, gdy dziecko zmarło w szpitalu karta zgonu jest wystawiana przez lekarza oddziału szpitalnego, natomiast jeśli dziecko zmarło gdzie indziej, to kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. W przypadku poronienia rodzice otrzymują nie tylko kartę zgonu, ale również kartę martwego urodzenia dziecka, która pozwala na uzyskanie odpisu aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • akt zgonu – akt zgonu jest wydawany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Śmierć dziecka należy zgłosić w terminie 3 dni od zgonu, a jeśli przyczyną była choroba zakaźna, termin ten wynosi 24 godziny. Do uzyskania aktu zgonu niezbędna jest karta zgonu i odpis aktu urodzenia.

CZY KWIATY NA POGRZEBIE DZIECKA SĄ NIEZBĘDNE?

Organizacją pogrzebu dziecka zajmuje się wybrany zakład pogrzebowy. Jednak to, czy kościół, trumna lub miejsce pochówku ma być ozdobione kwiatami zależy przede wszystkim od rodziców. Kwiaty na pogrzebie dziecka są zazwyczaj białe, ponieważ kolor ten symbolizuje niewinność. Wiele osób zastanawia się, jakie kwiaty na pogrzebie dziecka będą dobrze wyglądać. Na pewno mogą to być białe róże lub kalie, ale dobrze wyglądają również lilie. Ładnie prezentują się także delikatne margerytki, goździki lub gerbery w białym lub kremowym kolorze. W przypadku, gdy rodzice nie życzą sobie kwiatów na pogrzebie, należy uszanować ich wolę.