Nekrologi – Jak napisać treść nekrologu? Przykłady, wzory

Nekrologi najczęściej publikowane są w lokalnej prasie, a także w Internecie, czasem w radiu lub telewizji. Jest to oficjalna, krótka wiadomość powiadamiająca o śmierci danej osoby. Mianem nekrologu określa się również wspominkowe artykuły prasowe.

Co to jest nekrolog?

Nekrologiem nazywa się oficjalne, zwykle krótkie informacje, które podawane są do wiadomości publicznej w celu zawiadomienia zainteresowanych o śmierci danej osoby. Jest to tzw. nekrolog informacyjny, ale oprócz niego są jeszcze nekrologi pożegnalne, dziękczynne i rocznicowe, a także kondolencyjne. Warto wiedzieć, kiedy i jak napisać każdy z tych nekrologów.

Jak napisać nekrolog informacyjny – wzór nekrologu

Najbardziej rozpowszechniony w naszej kulturze jest nekrolog informacyjny. Ten rodzaj zawiadomienia znaleźć można m.in. w gazetach, Internecie oraz innych nośnikach informacji. Tradycyjny nekrologi informacyjny składa się z trzech lub czterech części:

Rozpoczęcie nekrologu

Można z niego zrezygnować, przechodząc od razu do części z konkretnymi informacjami. We wstępie zazwyczaj stosuje się poniższe zwroty:

 1. „Pełni bólu i żałoby zawiadamiamy, że…”
 2. „Z żalem zawiadamiamy, że…”
 3. „Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy o…”

Informacja o śmierci

W tym miejscy należy podać dokładne informacje na temat zmarłej osoby, w tym imię i nazwisko, wiek oraz datę zgonu. Można tu także umieścić posiadane przez zmarłego tytuły, odznaczenia czy stanowiska, np.:

 1. „w wieku 45 lat zmarł dr Jan Kowalski, pracownik Centrum Klinicznego w…”
 2. „… dnia 27.08.2012 odszedł nasz Mąż, Tata, Wujek ŚP Jan Kowalski”

Data oraz miejsce pogrzebu, wystawienia ciała, nabożeństwa:

 1. „Pogrzeb odbędzie się w dniu 23.04.2017 o godzinie 12:00, w Słupsku, na Cmentarzu Komunalnym.”
 2. „Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym przy ul…… odbędzie się dnia 14.03.2017 od godz.…do dnia 14.03. do godz. ….. Wyprowadzenie ciała z Domu Pogrzebowego dnia 15.03. o godzinie 9.00. Nabożeństwo Żałobne odprawione zostanie w kościele św. Antoniego Padewskiego dn. 15.03. o godz. 9.15, skąd nastąpi odprowadzenie na Stary Cmentarz.”

Informacje o nadawcy nekrologu:

 1. „O modlitwę i wspomnienie prosi Mąż”
 2. „O czym powiadamiają pogrążeni w żalu Mąż i Córki”
 3. „O czym powiadamia pogrążona w smutku i żałobie Rodzina”

W takim nekrologu można także zamieścić informacje dodatkowe, np. prośbę o nieskładanie kondolencji czy powiadomienie o zbiórce pieniędzy na wybrany cel (np. hospicjum) podczas nabożeństwa.

W nekrologu informacyjnym dopuszczalne jest umieszczenie cytatu, wiersza lub sentencji. Powinien on znaleźć się na samej górze tekstu. Najczęściej wybierane sentencje to:

 • „Nikt z Nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;

            jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

            jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

            I w życiu więc i śmierci należymy do Pana”

 • „Ja jestem światłością świata.

            Kto idzie ze Mną, nie będzie chodził w ciemności,

            lecz będzie miał światło życia”

                                                                       św. Jan

 • „Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

                                                                        Ks. J. Twardowski

 • „Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”

 

Zobacz także: Jak powinna wyglądać klepsydra pogrzebowa?

Nekrologi kondolencyjne, pożegnalne i inne – jak napisać?

Nekrolog informacyjny służy przede wszystkim poinformowaniu o śmierci i pochówku danej osoby. Coraz częściej pisane są również nekrologi pożegnalne. Jest to tekst, pod którym podpisują się przyjaciele osoby zmarłej, koledzy i koleżanki z pracy czy rodzina. Celem takiego nekrologu jest pożegnanie się ze zmarłym, a także poinformowanie danej społeczności o śmierci i złożenie kondolencji rodzinie. Treść nekrologu pożegnalnego wygląda zazwyczaj tak:

 • „Z żalem żegnamy Annę Kowalską. Wieloletnią pracownicę naszej firmy…… Koledzy i Koleżanki”
 • „25 maja 2016 roku zmarł Jan Kowalski, poeta, pedagog. Niestrudzony nauczyciel i przyjaciel. Zostanie w naszej pamięci. Uczniowie”

W nekrologu kondolencyjnym wyrażane jest współczucie dla bliskich zmarłej osoby. Autorami takich nekrologów są osoby, które dobrze znały zmarłego. Treść nekrologu kondolencyjnego zwykle brzmi tak:

 • „Naszemu Koledze Janowi Kowalskiemu oraz Jego Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony. Przyjaciele z …”
 • „Wyrazy głębokiego współczucia Koledze Michałowi z powodu śmierci Taty składają…”

Stosunkowo rzadko pisane są nekrologi rocznicowe i dziękczynne. Nekrolog dziękczynny jest podziękowaniem dla uczestników pogrzebu od rodziny zmarłego, natomiast nekrolog rocznicowy zawiera przypomnienie o śmierci danej osoby oraz informacje o zamówionej mszy. Każdy nekrolog można zamieścić w prasie, ale coraz częściej takie teksty publikuje się online.