Laudacje – jak napisać mowę pogrzebową?

Istnieje kilka reguł, dzięki którym stworzenie mowy pogrzebowej jest nieco łatwiejsze. Do napisania laudacji konieczne jest zebranie kilku informacji o zmarłej osobie i zapisanie ich wraz z odpowiednim komentarzem. Warto wybrać motyw przewodni, który ułatwi nadanie wypowiedzi logicznego ciągu.

Śmierć bliskiej osoby to prawdziwa tragedia, dlatego przygotowanie mowy pożegnalnej może być bardzo trudne. W Polsce wygłaszanie ostatniego pożegnania nie jest praktykowane zbyt często, ale zwyczaj ten powoli zyskuje swoich zwolenników. Laudacja jest przemówieniem bardzo specyficznym, wymagającym wyczucia i empatii.

PO CO WYGŁASZA SIĘ MOWĘ POGRZEBOWĄ?

Mowa pogrzebowa jest najczęściej wygłaszana podczas pogrzebów świeckich. W pewien sposób zastępuje ona przemówienie wygłaszane przez księdza podczas mszy żałobnej. Jednak coraz częściej ostatnie pożegnanie wygłaszane jest również w czasie pogrzebów katolickich, np. w kaplicy lub na cmentarzu. Mowa pożegnalna ma na celu pożegnanie osoby zmarłej, wspomnienie jej zasług, okazanie szacunku oraz pocieszenie najbliższej rodziny. Z powodu silnych emocji towarzyszących samemu pogrzebowi, zadanie związane z pożegnaniem pogrzebowym nie powinno być wykonywane przez najbliższą rodzinę.

 

KTO POWINIEN GŁOSIĆ OSTATNIE POŻEGNANIE?

Jak już wspomniano, pogrzeb bliskiej osoby jest bardzo trudnym przeżyciem. Przygotowanie i wygłoszenie przemówienia ostatniego pożegnania zmarłego może być przyczyną dodatkowego stresu, więc najlepiej powierzyć to zadanie osobie, która jest w stanie ten ciężar udźwignąć. Najczęściej przygotowaniem pożegnania na pogrzebie zajmują się bliscy przyjaciele rodziny, a także członkowie dalszej rodziny. Czasem mowy pożegnalne wygłaszają również sąsiedzi lub współpracownicy. Na pewno muszą to być osoby, które znały zmarłego i jego rodzinę. Podczas pogrzebów świeckich sporządzeniem i wygłoszeniem mowy pożegnalnej na cmentarzu często zajmuje się osoba prowadząca całą ceremonię.

JAK NAPISAĆ OSTATNIE POŻEGNANIE ZMARŁEGO?

Mowa pożegnalna nie musi być mową pochwalną, choć bardzo często tak właśnie jest. Jak napisać ostatnie pożegnanie? Najpierw warto zastanowić się przede wszystkim dla kogo jest ona przygotowywana. Inaczej będzie wyglądać mowa pogrzebowa dla mamy, inaczej dla taty. Co innego będzie ważne w ostatnim pożegnaniu babci, a co innego w mowie pogrzebowej dla przyjaciela czy współpracownika. Z racji tego, że jest to przemówienie o specyficznym wydźwięku, jego przygotowanie nie jest łatwe. Niesie ono ze sobą duży ładunek emocjonalny, dlatego musi być skonstruowane w taki sposób, aby nie urazić rodziny i bliskich osoby zmarłej.

Mowę pogrzebową należy przygotować wcześniej niż dzień przed pogrzebem. Nie powinny się w niej znaleźć puste, niewiele znaczące frazesy, ponieważ jej treść musi wynikać z potrzeby serca. Pierwszym etapem pisania laudacji powinna być refleksja i kontemplacja nad sensem życia oraz śmierci, a także nad cierpieniem, które przynosi odejście kogoś bliskiego. Pisanie ostatniego pożegnania może ułatwić odpowiedzenie sobie na kilka pytań, np.:

  • skąd i jak długo znam tę osobę?
  • jakie były jej zainteresowania, czy dzieliła je ze mną, czy znam jakieś anegdoty z tym związane?,
  • jakie pozytywne cechy charakteru mała zmarła osoba?,
  • czy miała jakieś ulubione powiedzenie lub motto życiowe?,
  • czy zmarły miał jakieś osiągnięcia i sukcesy życiowe?,
  • czy osoba zmarła wpłynęła na moje życie lub światopogląd?

Odpowiedzi na te pytania na pewno ułatwią stworzenie przemowy pogrzebowej, ale to dopiero początek jej pisania. Tworząc laudacje warto trzymać się określonego układu, dzięki któremu ostatnie pożegnanie będzie można łatwiej przygotować i wygłosić.

Mowę pogrzebową najczęściej zaczyna się słowami „Zebraliśmy się tutaj dziś, aby pożegnać…” lub „Stoimy dziś nad trumną naszej ukochanej/ukochanego babci/mamy/siostry/taty/dziadka, aby towarzyszyć jej/mu w ostatniej drodze…”.

W kolejnych akapitach należy rozwinąć odpowiedzi na wymienione wcześniej pytania, pamiętając o tym, że o zmarłych mówimy wyłącznie dobrze. Bardzo ważne w przygotowaniu mowy pożegnalnej jest to, by była ona napisana językiem zrozumiałym, bez koloryzowania. Trzeba pisać szczerze i prosto z serca. Warto pamiętać o tym, że wygłoszenie przemówienia na pogrzebie nie powinno trwać dłużej niż kilka minut.