Klepsydra pogrzebowa – jak powinna wyglądać?

Gotowy wzór klepsydry można bez problemu znaleźć w internecie. Wybór jest całkiem spory. Najwięcej możliwości daje klepsydra pogrzebowa do edycji, którą można dopasować do swoich potrzeb, a następnie wydrukować.

CZYM RÓŻNI SIĘ KLEPSYDRA POGRZEBOWA OD NEKROLOGU?

Zarówno nekrolog, jak i klepsydra pogrzebowa zawierają informacje o śmierci danej osoby i są podane do wiadomości publicznej. W nekrologu można też umieścić informacje dodatkowe, np.:

 • miejsce oraz termin uroczystości pogrzebowych,
 • okoliczności śmierci,
 • wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego,
 • krótką wzmiankę opisującą zmarłą osobę.

Nekrologi są umieszczane w prasie, np. w postaci niewielkiego ogłoszenia lub dłuższego artykułu prasowego. Mogą być także przedstawiane w radiu lub telewizji. Nekrologi drukowane w prasie często zawierają specjalne elementy graficzne, które informują o tym, do jakiej społeczności należała zmarła osoba. Klepsydry pogrzebowe zawierają podobne informacje co nekrologi. Jednak mają one inną formę. Zwykle jest to afisz, zawieszany w widocznych miejscach przez najbliższą rodzinę. Klepsydry pogrzebowe rozwieszane są zwykle:

 • na słupach i tablicach ogłoszeniowych,
 • ścianach domu osoby zmarłej,
 • przedsionkach świątyń lub na specjalnych tablicach przed świątyniami,
 • miejscach, w których osoba zmarła często przebywała, np. w miejscu pracy.

Obecnie coraz częściej klepsydry pogrzebowe pojawiają się w serwisach internetowych. Jednak w niewielkich miejscowościach nadal najpopularniejsze są klepsydry w formie afiszów.

GDZIE ZNALEŹĆ WZÓR KLEPSYDRY POGRZEBOWEJ?

Pogrzeby najczęściej organizowane są przez zakłady pogrzebowe i to właśnie tam można otrzymać gotowy wzór klepsydry. Na takich gotowych klepsydrach wystarczy wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci oraz datę i miejsce pochówku, a następnie rozwiesić afisz w odpowiednich miejscach.

Jednak nie każdemu gotowe klepsydry odpowiadają – wzory bywają powtarzalne, a tekst zbyt prosty. Wówczas warto skorzystać z sieci, gdzie znaleźć można klepsydrę pogrzebową do edycji. Taką klepsydrę można dowolnie edytować, dodając do niej dowolny tekst, zmieniając wielkość i styl czcionki czy umieszczając dodatkowe informacje. Do pełnej edycji zwykle niezbędny jest pakiet biurowy, który większość osób posiada na swoich komputerach. Dzięki temu można zmienić większość elementów i dopasować wygląd klepsydry do swoich oczekiwań.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA KLEPSYDRZE POGRZEBOWEJ?

Oczywiście każda klepsydra pogrzebowa musi zawierać miejsce na umieszczenie:

 • imienia i nazwiska zmarłego,
 • daty śmierci lub wieku, w jakim osoba zmarła,
 • informacji na temat ceremonii pogrzebowej, czyli jej daty i miejsca oraz przebiegu pochówku.

Oprócz tego na niektórych klepsydrach pogrzebowych można umieścić krótką informację na temat okoliczności śmierci i funkcji pełnionych przez osobę zmarłą. Bardzo ważne w przypadku klepsydr są również umieszczone na nich grafiki. W przypadku chrześcijan najczęściej jest to krzyż, wizerunek Jezusa, Matki Boskiej lub anioła i gołębicy. Osoby niewierzące lub innej wiary mogą wybrać klepsydrę ze świecami, kwiatami prostymi, graficznymi wzorami.

JAKIE CYTATY MOŻNA UMIEŚCIĆ NA KLEPSYDRZE?

W dobrym tonie jest umieszczenie na klepsydrze cytatu lub złotej myśli, nawiązującej do śmierci. Taki zabieg sprawia, że osoby czytające informacje na klepsydrze pogrzebowej, zyskują chwilę na refleksję i wspomnienie zmarłego. Oto kilka najczęściej wybieranych cytatów i złotych myśli:

 • „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”,
 • „Odszedłeś tak niespodziewanie, nie było czasu na pożegnanie”,
 • „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” ks. Jan Twardowski,
 • „Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski,
 • „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” Wisława Szymborska.

Klepsydra pogrzebowa może również zawierać ulubiony cytat osoby zmarłej, jeśli pasuje on do sytuacji.