Jak załatwić pogrzeb – organizacja pogrzebu. Formalności pogrzebowe niezbędne do organizacji pochówku

Śmierć często przychodzi nieoczekiwania i stawia przed nami pytanie – jak załatwić pogrzeb? Sytuacja jest o tyle trudna, że jest to czas niezwykle bolesny, jednak bez względu na to, trzeba dopełnić wszystkich formalności pogrzebowych. Warto wiedzieć, jak działać, aby organizacja pochówku przebiegła sprawnie i bez dodatkowego stresu.

CO I JAK ZAŁATWIĆ PRZED POGRZEBEM?

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, który należy pozyskać po śmierci bliskiej osoby jest karta zgonu. To właśnie ona pozwala uruchomić wszelkie inne procedury, które są niezbędne do organizacji pogrzebu. Kartę zgonu uzyskuje się bezpłatnie, a wypisuje ją lekarz, który stwierdził zgon. Może to być zarówno lekarz pogotowia jak i lekarz opiekujący się pacjentem w szpitalu. Po wystawieniu i odebraniu karty zgonu należy odebrać ciało zmarłego z kostnicy szpitalnej.

Jednak w przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co do przyczyny śmierci, np. są uzasadnione podejrzenia, że jest ona wynikiem przestępstwa lub wypadku, lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu. Wówczas zwłoki zostają przewiezione do zakładu medycyny sądowej, a termin ich odebrania należy skonsultować z policją lub prokuraturą. Wówczas kartę zgonu wystawia lekarz sądowy który dokonywał oględzin lub sekcji zwłok.

Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego. Składa się tam wniosek o wystawienie aktu zgonu, który pozwala na uzyskanie zasiłku pogrzebowego i załatwienie spraw spadkowych oraz związanych z ubezpieczeniem.

JAK ZAŁATWIĆ POGRZEB W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM?

Z kartą zgonu należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, w którym dowiemy się jak załatwić pogrzeb. Do zakładu pogrzebowego można też zadzwonić i umówić się z pracownikiem w domu. W czasie spotkania ustalane są wszystkie szczegóły pogrzebu, czyli:

  • wyznaczenie daty pogrzebu lub kremacji,
  • wybór cmentarza, na którym odbędzie się pochówek,
  • wybór trumny lub urny,
  • wybór obrządku religijnego, w którym odbędzie się pogrzeb lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

Organizacja pogrzebu zależy przede wszystkim od oczekiwań rodziny lub od dyspozycji osoby zmarłej, jeśli przygotowała takowe przed swoją śmiercią. Zakres usług zakładu pogrzebowego jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko kompleksową obsługę uroczystości pogrzebowej, w tym przewóz ciała do chłodni lub na kremację czy organizację konduktu pogrzebowego, ale także kosmetykę pośmiertną czy zakup ubrania dla zmarłego. Poza tym pracownicy zakładu mogą również zapewnić kwiaty i oprawę muzyczną, wydrukować klepsydry czy zamówić nekrologi w prasie i internecie.

Na nasze życzenie zakład pogrzebowy może także załatwić akt zgonu, chociaż dokument trzeba odebrać osobiście. Ponadto, po podpisaniu stosownego oświadczenia, pracownicy mogą też odebrać zasiłek pogrzebowy i zaliczyć go na poczet pogrzebu. W celu zawarcia umowy z zakładem pogrzebowym trzeba przedstawić:

  • kartę zgonu,
  • dowód osobisty zmarłego, a w przypadku dziecka akt urodzenia.

JAK ZAŁATWIĆ POGRZEB SAMODZIELNIE?

Pogrzeb można zorganizować samodzielnie, a w zakładzie pogrzebowym zamówić jedynie trumnę, transport i kondukt żałobny. Ciało zmarłego można przechowywać w domu przez 72 godziny, a jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, czas ten wynosi 24 godziny. Po tym czasie należy zmarłego pochować lub przewieźć ciało do kostnicy. Zmarłego do pochówku można przygotować, czyli umyć, uczesać, ogolić, zrobić makijaż oraz ubrać.

Bardzo ważne jest również wydrukowanie i porozklejanie klepsydr, wykupienie nekrologów w gazecie lub w internecie. Samodzielnie można też zamówić wiązanki i wieńce, kupić urnę czy zorganizować oprawę muzyczną. Organizacja pogrzebu bez udziału zakładu pogrzebowego wymaga nieco większego nakładu pracy, ale pozwala obniżyć koszty pochówku. Oczywiście o wyznaczonym terminie pogrzebu należy powiadomić rodzinę i przyjaciół zmarłego.

CO ZAŁATWIĆ NA CMENTARZU?

Kolejną ważną kwestią podczas w organizacji pogrzebu jest załatwienie spraw związanych z pochówkiem na cmentarzu. W przypadku pogrzebów o charakterze wyznaniowym należy skontaktować się z księdzem i ustalić kwestie związane z nabożeństwem żałobnym oraz wyborem kwatery. Jeśli pogrzeb ma być świecki, to konieczne jest skontaktowanie się z administracją cmentarza w celu wykupienia kwatery.