Jak wygląda i ile kosztuje kremacja zwłok?

Kremacja polega na spopieleniu szczątków zmarłego. Ciało jest przygotowywane jak do tradycyjnego pogrzebu, a następnie spalane i grzebane na cmentarzu. Ceremonia pogrzebowa często bywa wówczas dwuetapowa – odbywa się przed spopieleniem zwłok i po skremowaniu.

Profesjonalna firma pogrzebowa zajmuje się przygotowaniem ciała, jego kremacją i pochówkiem zgodnie z życzeniami rodziny, by najbliżsi zmarłego mogli w skupieniu przeżywać żałobę. Kremacja zwłok może odbyć się przed ostatnim pożegnaniem, jeśli sprowadzenie ciała w jego pierwotnym kształcie jest problematyczne lub jeśli najbliżsi nie mogą uczestniczyć w dwuetapowej ceremonii.

Kremacja zwłok – podstawa prawna i spopielenie zwłok w religiach

Kremacja zwłok w Polsce jest dozwolona przez prawo. Wymagane jest, by po spaleniu zwłok pogrzebać je na cmentarzu – w grobie ziemnym albo w kolumbarium, czyli grobowcu z niszami przeznaczonymi na urny. Wymóg pogrzebania ciała dotyczy też trumny ze szczątkami w przypadku pogrzebu tradycyjnego. Kremacja nie jest zakazana przez Kościół katolicki, jednak nie jest zalecaną formą pochówku. Katolicy powinni wziąć pod uwagę oficjalne sugestie Konferencji Episkopatu Polski:

  • by ceremonię ostatniego pogrzebania przeprowadzić przed spopieleniem ciała,
  • by po kremacji zwłok przeprowadzić obrzęd złożenia prochów w grobie.

Kremacja ciała jest bezwzględnie zakazana w prawosławiu i islamie, ale dozwolona w katolicyzmie i protestantyzmie oraz w judaizmie. Organizacją ceremonii przed spopieleniem i po zajmuje się zakład pogrzebowy.

Trumna, urna, odzież – wybory przed kremacją zwłok

Zanim ciało trafi do krematorium, jest przygotowywane przez zakład pogrzebowy do ceremonii ostatniego pożegnania wedle życzeń rodziny. Najbliżsi zmarłego wybierają odzież do trumny lub całun, trumnę oraz urnę. Kremowanie zwłok możliwe jest wyłącznie w trumnie z nielakierowanego drewna – najczęściej są to proste trumny z drewna sosnowego, lub z tektury. Do środka nie wolno wkładać żadnych płynów ani urządzeń, można umieścić je razem z prochami dopiero w urnie. Rodzina zobowiązana jest do wyboru urny. Zakłady pogrzebowe oferują urny drewniane, metalowe, ceramiczne, kamienne i z wielu innych materiałów.

Spalanie zwłok – jak działa krematorium

Krematoria w Polsce budowane przez firmy pogrzebowe nie są rzadkością ze względu na ciągle rosnący popyt na usługi spopielania zwłok. Po przygotowaniu ciała w zakładzie pogrzebowym zostaje ono przetransportowane do spalarni zwłok i umieszczone w piecu kremacyjnym. Obecnie używane są nowoczesne urządzenia, które wytwarzają temperaturę około 1000 stopni Celsjusza i spalają ciało w dwie do trzech godzin. Jak wygląda kremacja ciała z perspektywy rodziny? Najbliżsi zmarłego mogą uczestniczyć w całym procesie spopielenia zwłok lub tylko w jego początkowej fazie. Spalenie zwłok kończy się umieszczeniem prochów w urnie. Krematorium wydaje świadectwo kremacji.

Ile kosztuje kremacja zwłok?

Kremacja w Polsce jest tańsza niż tradycyjny pochówek, spopielenie zwłok kosztuje od około 400 do 600 złotych. Jednak koszty kremacji to nie jedyna część sumy związanej z pogrzebem. Pogrzeb z urną jest dwuetapowy i obejmuje ceremonię pożegnania ze zmarłym przed kremacją oraz złożenie prochów w grobie. Pochówek po kremacji odbywa się na cmentarzu, gdzie szczątki składane są do grobu ziemnego lub umieszczane w kolumbarium.