Renta rodzinna – jak uzyskać i komu przysługuje?

Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci pobierała emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do pobierania jednego z wymienionych świadczeń, to jej najbliższej rodzinie może przysługiwać renta rodzinna. Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć w oddziale ZUS wypełniony formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a.

Więcej informacji o tym komu dokładnie przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej oraz jaka jest jej wysokość znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.