Akt zgonu, karta zgonu – kto zgłasza zgon? Jak i gdzie uzyskać dokumenty?

Co zawiera akt zgonu?

Akt zgonu zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce i data urodzenia, stan cywilny oraz ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego,
 • data, godzina i miejsce zgonu
 • imię i nazwisko (również rodowe) małżonka/i osoby zmarłej
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej
 • dane dotyczące osoby zgłaszającej zgon.

Wzór aktu zgonu zamieszczamy poniżej:

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia zgonu?

Osoby zobowiązane do zgłoszenie zgonu to przede wszystkim najbliższa rodzina osoby zmarłej:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • rodzice,

a także:

 • osoby obecne przy zgonie,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym doszło do zgonu,
 • administrator lokalu, w którym zgon miał miejsce.

Jeżeli do śmierci doszło w szpitalu, do jej zgłoszenia zobowiązany jest lekarz.

Gdzie zgłosić zgon? Jakie dokumenty przygotować, aby otrzymać akt zgonu?

Zazwyczaj to zakład pogrzebowy jest odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu, a jego pracownicy ubiegają się w imieniu rodziny zmarłego o wystawienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do zgłoszenia zgonu w Urzędzie pracownik zakładu pogrzebowego potrzebować będzie pełnomocnictwa wystawionego przez jednego z członków rodziny zmarłego. Wraz z pełnomocnictwem w urzędzie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty osoby zmarłej
 2. karta zgonu. Wzór karty zgonu znadziejsz poniżej:

 

 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ ZGONU?

Karta zgonu to dokument zawierający informacje o miejscu, godzinie oraz przyczynie zgonu.

Zgon w domu

W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu kartę zgonu wystawić powinien lekarz, który udzielał pacjentowi świadczeń lekarskich w ciągu ostatnich 30 dni od dnia śmierci. Z reguły jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).

Śmierć w szpitalu

Jeśli zgon bliskiej osoby nastąpił w szpitalu, wystawioną przez lekarza kartę zgonu oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok należy odebrać ze szpitalnego działu statystyki.

Śmierć w wyniku wypadku lub innych tragicznych okoliczności

Gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku, kartę zgonu odbierze rodzina zmarłego/ej w Zakładzie Medycyny Sądowej, po uprzednim okazaniu wydanego przez prokuraturę zezwolenia na wydanie zwłok.

Dokładne informacje, o tym jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby w trzech wymienionych wyżej przypadkach znaleźć można w zakładce:

Uzyskaną kartę zgonu radzimy skserować w kilku egzemplarzach. Przyczyna śmierci podana na pierwszej stronie może przydać się później przy okazji czynności spadkowych, w bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.Obszerniejsze informacje o tym kto jest uprawniony do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny znajdziesz tutaj. Wzór karty zgonu dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Co zrobić z uzyskaną kartą zgonu, aby otrzymać akt zgonu?

Z uzyskaną kartą zgonu należy udać się do urzędu stanu cywilnego w terminie 3 dni od daty śmierci. Jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej zgłoszenie zgonu w urzędzie musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia zgonu.

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie w trzech egzemplarzach. Kolejne egzemplarze wydawane są za opłatą 22 zł za odpis skrócony oraz 33 zł za odpis zupełny. Podstawowe koszty urzędowe są są często wliczone w przedstawioną w cenniku wycenę pogrzebu. Sama reprezentacja i załatwienie spraw urzędowych są natomiast zgodnie z polityką większości renomowanych zakładów pogrzebowych bezpłatne.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave