Zasiłek pogrzebowy ZER MSW – ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przysługuje w przypadku śmierci funkcjonariusza państwowego lub członka jego rodziny. Do funkcjonariuszy państwowych zaliczają się osoby pracujące dla:

 • Policji
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Straży Granicznej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Służby Więziennej

Członkami rodziny są zgodnie z ustawą:

 • małżonek (wdowa, wdowiec)
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3
 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • wnuki
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Kwota zasiłku pogrzebowego ZER MSW wynosi 4.000 zł. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZER MSW wypełnimy za Ciebie i zaniesiemy w Twoim imieniu wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu dokumentami do odpowiedniego urzędu. Wersję elektroniczną wniosku znajdziesz klikając na link poniżej:

ZER-WZP