Zasiłek pogrzebowy KRUS – ile wynosi i komu przysługuje?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy KRUS?

Zasiłek pogrzebowy KRUS wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje w przypadku śmierci:

 1. osoby ubezpieczonej, nie wyłączając osób podlegających tylko ubezpieczeniom wypadkowym, chorobowym lub macierzyńskim
 2. osoby pobierającej do emeryturę lub rentę z ubezpieczenia KRUS
 3. członka rodziny osób, o których mowa w pkt 1 lub 2. Zgodnie z przepisami członkiem rodziny są:
  • małżonek (wdowa, wdowiec)
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3
  • rodzeństwo
  • dziadkowie
  • wnuki
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania

 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy KRUS? Wzór wniosku SR-26.

Kwota zasiłku pogrzebowego KRUS wynosi 4.000 zł. Wniosek o zwrot zasiłku pogrzebowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od śmierci osoby, której zasiłek taki przysługuje. Profesjonalne zakłady pogrzebowe pomogą w wypełnieniu wniosku i złożą go następnie we właściwym urzędzie KRUS, w imieniu rodziny osoby zmarłej. Wzór wniosku o zasiłek pogrzebowy KRUS SR-26 znajdziesz poniżej (kliknij w obrazek, aby pobrać wersję elektroniczną):

 

 

Jakie dokumenty wymagane są do wypłaty zasiłku pogrzebowego KRUS?

Oprócz wypełnionego wniosku KRUS SR-26 rodzina zmarłego musi przedłożyć w urzędzie:

 1. skrócony odpis aktu zgonu (Jak uzyskać kartę zgonu i akt zgonu?),
 2. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 3. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą. W przypadku pokrewieństwa w pierwszej linii wystarczy dowód osobisty wnioskodawcy, jeśli powiązania rodzinne są dalsze, urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty, jak np. odpis aktu stanu cywilnego, czy odpis aktu urodzenia.

Wszystkie czynności związane z wnioskowaniem o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS powinien przejąć na siebie zakład pogrzebowy. Jeśli cały czas szukasz godnego zaufania domu pogrzebowego skorzystaj z wyszukiwarki Bluneral, dzięki której porównasz ceny usług pogrzebowych w Twoim mieście i poznasz opinie dotychczasowych klient.

Więcej szczegółów na temat zasiłku pogrzebowego KRUS znajdziesz na stronie Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych.