Zasiłek pogrzebowy ZUS – ile wynosi i komu przysługuje?

ILE WYNOSI ZASIŁEK POGRZEBOWY Z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS wynosi od marca 2011r. 4.000zł.

Jeżeli koszt ceremonii pogrzebowej pokrywa najbliższa rodzina, przysługuje jej pełna kwota zasiłku, niezależnie od wielkości poniesionych kosztów. Zatem nawet jeśli koszt pogrzebu będzie niższy niż 4.000zł rodzina otrzyma zwrot pełnego zasiłku pogrzebowego w wysokości 4.000zł. Jeżeli pochówek zorganizowany zostanie przez instytucję społeczną lub osobę nie będącą członkiem rodziny osoby zmarłej, zwrócona zostanie kwota do wysokości udokumentowanych wydatków, jednak nie więcej niż 4.000zł.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY Z ZUS?

O zasiłek pogrzebowy ZUS można ubiegać się m. in. w przypadku śmierci:

 • pracownika
 • osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty
 • osób, które w dniu śmierci nie pobierały emerytury lub renty, ale spełniały warunki do jej uzyskania
 • osób ubezpieczonych, w tym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • osób, których zgon nastąpił w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego
 • członka rodziny osób wymienionych w pkt. 1-5:
  • małżonek
  • rodzic
  • dziecko
  • rodzeństwo
  • dziadkowie
  • wnuki
 • osób pobierających świadczenia lub zasiłek przedemerytalny

JAKIE DOKUMENTY WYMAGANE SĄ DO WYPŁATY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Z ZUS?

Podstawowymi dokumentami jakie należy przedstawić w urzędzie ZUS ubiegając się o zwrot zasiłku pogrzebowego są:

1. Wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12 .

Wniosek pobierzesz klikając w zdjęcie poniżej.

 

Wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12

 

2. Skrócony odpis aktu zgonu (Jak uzyskać kartę zgonu i akt zgonu?).

Dokument powinien wyglądać jak na zdjęciu poniżej:

 

 

3. Zestaw dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

Jeśli wnioskodawca był spokrewniony z osobą zmarłą w pierwszej linii wystarczy kopia dowodu osobistego. W bardziej skomplikowanych przypadkach urząd ZUS może poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak np. akt urodzenia osoby wnioskującej o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

4. Zaświadczenie płatnika składek (od pracodawcy)

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub członka rodziny osoby ubezpieczonej wymagane jest również zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą)

5. Oryginały rachunków poniesionych kosztów związanych z organizacją pogrzebu

Profesjonalne zakłady pogrzebowe ubiegają się o zwrot zasiłku pogrzebowego w imieniu zmarłego. Rodzina zmarłego nie musi zatem samodzielnie wypełniać wniosku ZUS Z-12. Pracownicy zakładu pogrzebowego pomogą również w zdobyciu aktu zgonu. Wystarczy, że udzielisz im pełnomocnictwa, a załatwią wszystkie formalności za Ciebie.

Więcej informacji, o tym kto może ubiegać się o wypłatę zasiłku znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły o tym na jakich warunkach odbywa się wypłata zasiłku pogrzebowego, w przypadku śmierci dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub śmierci osoby będącej rodzicem zastępczym lub opiekunem prawnym znajdziesz tutaj.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave