Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? Co to prolongata (opłata za miejsce na cmentarzu)?

Ceny miejsc grzebalnych różnią się w zależności od rodzaju grobu: grób ziemny, murowany lub urnowy. Duży wpływ na ostateczny koszt mają również miasto, w którym znajduje się cmentarz, prestiż nekropolii oraz konkretna lokalizacja grobu. Przedział cen jest bardzo szeroki, od 700zł za pojedynczy grób ziemny na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu do 6.550zł za czteroosobową kwaterę na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Do ceny za miejsce grzebalne, w zależności od tego, czy jest to grób ziemny lub murowany należy doliczyć również opłaty za usługi grabarskie lub usługi murarskie. W przypadku wspomnianej wyżej kwatery na Cmentarzu Północnym w Warszawie koszt usług murarskich wyniósłby 6.500zł. Usługi grabarskie związane z przygotowaniem grobu ziemnego to z reguły koszt rzędu 500 – 1.000zł.

Należy liczyć się również z pozostałymi kosztami związanymi z m. in. z czynnościami kancelaryjnymi. Ponownie wahają się one znacząco w zależności od cmentarza. Nie powinny jednak przekroczyć 800zł.

Pod wskazanymi linkami znajdziesz również oryginały cenników na wspomnianym Cmentarzu Junikowo w Poznaniu oraz Cmentarzu Północnym w Warszawie.

CZYM JEST PROLONGATA I JAK SIĘ JĄ OBLICZA?

Opłatę prolongacyjną należy uiścić w kancelarii cmentarza w przypadku dochowania osoby zmarłej do już istniejącego grobu. Opłata za miejsce grzebalne przyjmowana jest z reguły na okres 20 lat lub jego wielokrotność. Jej wysokość stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone. Wspomniane stawki różnią się w zależności od typu grobu i lokalizacji cmentarza.

Uiszczona w 2016 r. opłata prolongacyjna na Komunalnym Cmentarzu Południowym w Antoninowie, dla ziemnego grobu rodzinnego, w którym ostatni raz pochówek miał miejsce w 2011r. wyniosłaby zatem:

5 lat x 61zł = 305zł.