Formalności pogrzebowe: jakie dokumenty muszę przygotować?

Podstawowy zestaw dokumentów jaki zawsze należy przygotować składa się z:

  • karty zgonu
  • oryginału dowodu osobistego osoby zmarłej
  • zaświadczenia o zatrudnieniu wydawanego przez zakład pracy lub ostatniego odcinka renty lub emerytury
  • kserokopii dowodu osobistego osoby zajmującej się organizacją pogrzebu

Obszerne informacje o tym jak uzyskać kartę zgonu znajdziesz w zakładce:

Jeśli osoba zmarła była mężczyzną w wieku młodszym niż 50 lat, należy przygotować również:

  • oryginał książeczki wojskowej

Często konieczne jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą. W zależności od stopnia pokrewieństwa mogą to być:

  • odpis aktu małżeństwa, w przypadku gdy zmarły mąż lub żona mieli inne nazwisko
  • odpis aktu urodzenia osoby zlecającej organizację pogrzebu oraz odpis aktu urodzenia rodzica od strony osoby zmarłej lub alternatywnie aktu małżeńskiego rodzica, jeśli osoba zmarła była dla Ciebie babcią lub dziadkiem
  • odpis aktu urodzenia, w przypadku śmierci dziecka
  • inne dokumenty, w przypadku pokrewieństwa dalszego niż w pierwszej linii – siostrzeniec, bratanek, teść, szwagier

Jeśli wybierzesz zakład pogrzebowy współpracujący z Bluneral, przysługuje Ci 100zł za Twoją opinie o jego usługach.