Czym różni się grób murowany od grobu ziemnego?

GRÓB ZIEMNY

Grób ziemny, to dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami lub urny i zasypuje ziemią.

GRÓB MUROWANY

Grób murowany, to dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami lub urny z prochami, a nad trumną lub urną zakłada się sklepienie.

PRAWA DO GROBU I OPŁATY

Aktem prawnym, który reguluje przepisy związane z rodzajami grobów oraz prawami do nich jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych . Zgodnie z treścią dokumentu dzierżawa grobu ziemnego oraz grobu murowanego pojedynczego obejmuje 20 lat. Oznacza to, że członkowie rodziny posiadający uprawnienia do grobów tego typu są zobowiązani do uiszczania co 20 lat opłaty prolongacyjnej, która gwarantuje im zachowanie praw do grobu na kolejny okres. W przypadku grobu murowanego rodzinnego, jak i urnowego opłata następuje jednorazowo i gwarantuje prawo do wieczystego użytkowania (art. 7 ust. 3).

Cena grobu murowanego jest zazwyczaj dużo wyższa od ceny grobu ziemnego oraz wiąże się z dodatkowym kosztem związanym z usługami murarskimi. Grób murowany rodzinny jest nienaruszalny, podczas gdy pojedyncze groby ziemne i murowane mogą zostać poddane likwidacji, jeśli nie zostanie uiszczona w terminie opłata prolongacyjna. W tej sytuacji szczątki osoby zmarłej mogą zostać zakopane głębiej w dotychczasowej mogile lub przeniesione w inne miejsce.

Kancelarie cmentarzy nie mają w świetle prawa obowiązku informować o przekroczeniu terminu opłaty, jednak zanim dojdzie do likwidacji grobu podejmowane są z reguły próby kontaktu z dysponentami grobu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.