Kremacja w Polsce – czy kremacja zwłok jest akceptowana przez kościół?

Zgodnie z przepisami w prawie kościelnym „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1176 – § 3).

Episkopat w oficjalnym stanowisku z 20 czerwca 2009r. zaznacza jednak, że „obrzędy pogrzebowe z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej powinny być odprawione przed kremacją (…). Po kremacji urnę należy złożyć w grobie lub w specjalnym kolumbarium, czemu towarzyszyć powinna jedynie najbliższa rodzina.”. Mszę świętą przy urnie można natomiast odprawić tylko, w przypadku gdy śmierć miała miejsce za granicą, lub gdy na pogrzeb rodzina przyjeżdża z daleka.

Sugerujemy zatem w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, żeby wszystkie szczegóły związane z wyznaniowym obrzędem pogrzebowym, w tym te dotyczące samej mszy świętej omówić osobiście z proboszczem wybranej parafii.

Więcej informacji o stanowisku Kościoła do kremacji zwłok znajdziesz na stronie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.